Monthly Archives: August 2019

การ Query ข้อมูลหาค่าล่าสุดจาก Group by

สวัสดีครับวันนี้ เอกคอม เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องซึ่งเชื่อว่า ปัญหาการ Query ข้อมูลนั้นเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องกันอย่างแน่นอน ซึ่งด้วยความที่ต้องการข้อมูลที่มัน ซับซ้อนขึ้น จากภาพด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่าผมมี Table นึงซึ่งเก็บค่า lib_main_doccode เอาไว้ ซึ่งผมต้องการ query เอาค่า lib_main_doccode ค่าล่าสุดมาเท่านั้น แต่ถ้า Group by ธรรมดา มันจะไม่ได้ค่าล่าสุดมาอย่างแน่นอนครับ ดังนั้นปัญหานี้จึงแก้ด้วยการใช้ Sub query เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเรานั่นเอง เอาละไปดูกันเลยครับ ในภาพนั้นผมได้ทำการ select * from (select max(lib_main_id) as lib_main_id_max from library_main group by lib_main_doccode)a ซึ่งหมายความว่า select ค่าทั้งหมดจากตาราง library_main โดย เอาค่าที่มากที่สุดของ ฟิล lib_main_id และสั่ง group by lib_main_doccode เพื่อเอาค่าไอดีที่มากที่สุดมาค่าเดียวทำเป็น temp […]