บริการ รับดูแลเว็บไซต์ เป็นบริการที่ช่วยลูกค้า อัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ อัพเดตเนื้อหา ข่าวสาร รูปภาพ โปรโมชั่น หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสินค้าลงบนเว็บไซต์ ซึ่งข้อดีของบริการนี้คือ คุณจะมีผู้ช่วยในการดูแลเว็บไซต์อย่างถูกต้องและถูกวิธี ซึ่งรายละเอียดของบริการและราคามีดังต่อไปนี้