Siamassetdd เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประกาศขายบ้าน เช่าบ้าน พร้อมระบบ หลังบ้านที่ช่วยบริหารจัดการทรัพย์อย่างครบวงจร รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์