ดารัตน์เฟอร์นิเจอร์ เว็บไซต์ขายเฟอร์นิเจอร์ ย่านสมุทรปราการ เป็นเว็บไซต์ประเภทเว็บไซต์ทั่วไป เน้นเรียบง่าย เน้นโชว์รูปสินค้า ที่ไม่เน้นรายละเอียด เนื่องจากเจ้าของ ต้องการให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่หน้าร้าน ดังนั้นตัวเว็บไซต์จึงถูกออกแบบมาให้เปรียบเหมือน โปรไฟล์ บริษัท มีข้อมูลแผนที่ ข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดสินค้า